örtagårdens samfällighet

Anslagstavlan

  Information från styrelsen som sätts upp på anslagstavlan vid sophusen anslås även här på hemsidan.

Dokument till årsstämman 2024

Länk till årsstämmans dokument.  Lösenordet har du fått i kallelsen till årets ordinarie föreningsstämma. (Har du glömt det kan du kontakta styrelsen)

Protokoll årsstämman 2024

Länk till årsstämmans protokoll.  Länken är giltig fram till 2024-05-01 och lösenordet har du fått i kallelsen till årets ordinarie föreningsstämma. (Har du glömt det kan du kontakta styrelsen)

Aktuell information på anslagstavlan

Aktuell information om samfälligheten och arbetet i styrelsen finna på bloggen Örtagården samfällighet.