örtagårdens samfällighet

Anslagstavlan

  Information från styrelsen som sätts upp på anslagstavlan vid sophusen anslås även här på hemsidan.

Årsmötesprotokoll 2023

Länk till protokoll från årsmötet 2023. Lösenordet har du fått i kallelsen till årsmötet. (Har du glömt det kan du kontakta styrelsen)

Uppdatering angående de nya farthindren [23-10-30]

Här kommer en kort uppdatering med avseende på frågan kring farthinder. Arbete pågår i styrelsen. Den 26/9 hade vi styrelsemöte där vi gick igenom olika alternativ för att åtgärda farthindren utifrån den återkoppling vi fått. I mötet fördelade vi inom styrelsen arbetsuppgifter för att skapa ett beslutsunderlag. I början av oktober beslutade vi att justera de nya farthindren så att de blir mer lika motsvarande farthinder som redan funnits på området. Detta innebär att skapa passager på sidorna för cyklar och att jämna ut hindren något. 

NCC var angelägna om att hjälpa oss, men det tog lite tid innan de kunde komma hit.  Nu har de genomfört den första delen med att skapa passager på sidan av hindren. 50-60cm har skrapats bort och när vädret tillåter så skall de lägga asfalt för att jämna ut hindren samt jämna ut sidorna.  Vi har dock inte fått något datum för när de kommer att jämna ut hindren. Om det mot förmodan är dåligt väder länge så gör de en provisorisk lösning på sidorna och lägger asfalt till våren.

Information med anledning av de nya fartguppen.

I samband med att delar av Östra Bärby vägen fick ny asfalt togs beslut att anlägga två nya fartgupp. Detta gjordes för att göra vägen mer säker för cyklister och gående då hastigheten på vägen är för hög. Fartguppen har byggts på ett korrekt sätt och syftet med dom är att hastigheten ska sänkas där bilar lätt kör för fort.

I området gäller en rekommenderad hastighet på max 30km/h. Som bilförare ska du anpassa hastigheten till omgivningen som råder, det betyder inte att man kan köra i 30km/h överallt. Som många vet rör sig många barn och djur på området och det är högst olämpligt att inte anpassa hastigheten. Som bilförare ska man respektera och följa de skyltar som finns på området.

Styrelsen har varit i kontakt med en jurist på Länsstyrelsen för att undersöka om en hastighetsbegränsning är möjlig. För vårt område kommer en ansökan att avslås. Länsstyrelsen jurist anger att skälen till detta är att det finns enormt många platser i landet med denna typ av enskilda vägar med kringliggande bebyggelse, och det skulle krävas en enorm mängd beslut från Länsstyrelsen och skyltar om det skulle beslutas med permanenta hastighetsbegränsningar. Länsstyrelsen jurist hänvisar till grundreglerna i trafikförordningen och dessa är samtliga trafikanter skyldiga att följa. Vidare påpekar Länsstyrelsen jurist att vägarna nyttjas huvudsakligen av de som bor i området, som därmed själva bör och ska anpassa hastigheten enligt trafikförordningens regler. Ingen polisövervakning sker heller på enskilda vägar, varför den som inte anpassar hastigheten inte heller kommer att göra det trots en hastighetsskylt på platsen. Juristen anger vidare att det är oerhört trist men svårt för myndigheterna att göra något åt detta. Den som kör på lämpligt sätt gör ju det sannolikt redan idag.

För enskilda samfällighetsvägar föreslår Länsstyrelsen och Trafikverket att sätta upp rekommenderad hastighet 30km/h dvs den skylt som redan finns för våra vägar. Dessa ska i regel kompletteras med någon form av fysiskt hastighetsdämpande anordning som tex väg gupp.

Styrelsen har mottagit kritik på hur fartguppen är utformade. Vi ser över en eventuell justering utan att funktionen av fartguppen försämras och att de fortfarande ska fylla sitt syfte med att få ner hastigheten på en säker nivå.