Välkommen till Örtagårdens Samfällighetsförening

Detta är temporär hemsida eftersom vi tyvärr har problem med vår server.

Stämman

Här är protokollet från stämman. Det är skyddat med samma lösenord som ni fått i kallelsen.

Protokoll

Här är dokumenten för stämman 2021. Ni bör ha fått lösenordet för att komma åt dem i kallelsen i er brevlåda.

Kallelse

Motioner

Debiteringslängd

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Utgift och Inkomststat

Underhållsplan

Info från Valberedningen!

Inför kommande år så önskar Örtagårdens samfällighetsförening få in inteesseanmälningar om att vilja sitta i Valberedningen under kommande år. Arbetet är inte betungande utan det är främst endast inför årsstämman som Valberedningen "arbetar" d.v.s. söker efter kandidater för de olika styrelseposterna samt personer som kan agera revisorer. Om du är intresserad av att delta i Valberedningen så hör av dig till mig så vi har detta klart innan årsstämman söndagen den 28 mars.

Mvh Sara Valberedningen

sara.soderling@malarenergi.se