Artiklar

Strul med TV3, 5 och 7

Nu fungerar alla kanaler igen.

Läs mer...

Felsökning TV3, 5 och 7

Felsökning om varför TV3, 5 och 7 inte fungerar påbörjas idag. Vi återkommer med statusrapport så fort vi vet mera.

Läs mer...

Uppdatering angående problem med analog tv.

Leveransen för nya dekodrar har upprepade gånger skjutits framåt i tiden. Nu ska äntligen alla analoga TV-kanaler fungera igen. Gör gärna en ny kanal-sökning.

Läs mer...

Problem med TV3

Just nu fungerar inte TV3. Ny dekorer är beställd och den beräknas komma v 18.

Läs mer...

Stämmobeslut 2018 kring TV-anläggningen

På årsstämman 2018 beslutades att det analoga TV-utbudet ska sägas upp hos distributören Sappa AB. Det nuvarande avtalet löper ut den 31/5, 2019.

Läs mer...

Vid problem med TV

Har du problem med TV sändningen? Läs i så fall denna artikel innan ni kontaktar styrelsen.

Läs mer...