Tjälskador på våra vägar

Nu är våren här, tjälen går ur backen och då kan det hända saker med våra vägar. Två exempel är Rosmarinvägen där en brunn har rest sig och vi har fått nya hål vid infarten till Östrabärbyvägen. Har ni observerat fler förändringar? Maila observationer till info@ortagarden.org