Stämmoprotokoll tillgängliga

Från måndagen den 9 april så finns protokoll från stämman tillgängliga på Kamomillvägen 10.