Vid problem med TV

Ofta är felen som uppstår i det allmänna områdesnätet temporära problem som vi kan fixa själva genom att till exempel starta om utrustningen i tv-huset.

Om inte detta går anmäls felet av styrelsens ansvarige för tv så att en tekniker får komma ut och fixa det. I så fall läggs information om detta ut på första sidan här på webbplatsen.

Om du får problem rekommenderas att du gör följande (inte nödvändigtvis i den ordningen): Kontrollera att felet inte beror på den egna utrustningen.

  • Är det samma problem med andra tv-apparater i huset?
  • Är det samma problem med andra uttag i huset?
  • Är antennkabeln hel och korrekt isatt?
  • Sitter det en video/dekoder/annan utrustning mellan uttaget och tv:n som stör?
  • Kontrollera med en granne; har han/hon samma problem?
  • Har du digitalbox? Är det samma problem med samma kanal via digitalboxen? Om så är fallet ligger problemet antagligen i själva utsändningen och då kan vi tyvärr inte göra så mycket åt saken.
  • Har du köpt ny platt-tv? Dessa är tyvärr inte speciellt lämpade för analog tv, vilket vi bland annat har i Örtagården. Alla störningar och allt brus syns mycket tydligare och det kan upplevas som om signalen har blivit sämre. Bäst här är att skaffa en digitalbox och se tv digitalt istället. Det digitala marknätets signal sänds också via Örtagårdens områdesnät så du kan koppla in digitalboxen i vägguttaget; då slipper du sätta upp en egen antenn.
  • Kotrollera här på webbplatsen så att problemet inte redan har uppmärksammats.

Kontakta

Kontrollera först här på webbplatsen så att problemet inte redan har uppmärksammats.

Om felet verkar finnas i hela, eller delar av, området: skicka ett mail till styrelsen så att vi kan ta rätt beslut om åtgärd.

info@ortagarden.org