Om du flyttar

Om du tänker flytta från Örtagården måste du meddela styrelsen detta så att information och fakturor kan skickas till rätt person.

Maila tidigare ägare och nya ägare till info@ortagarden.org