Barkborrefällor

Styrelsen har satt upp fem stycken barkborrefällor på området. Dessa står vid sophuset på Södra Bärbyvägen där vi haft som mest angrepp av barkborre. Medlet som används för att locka barkborrarna till fällorna istället för till granarna kan vara farligt att få i ögonen så påminn gärna era barn som tar skolbussar och liknande från den vändplatsen att inte leka med fällorna. De ser ut såhär barkborrefälla.