Röjdag

Söndagen den 3 maj kl. 10-12

Vi behöver röja även i dessa corona tider så vi samlas vid containern som står vid stigen mellan Kamomillvägen och Malörtsvägen kl. 10. Tänk på att hålla avstånd till varandra och stanna hemma om du känner minsta sjukdomssymtom.

Denna röjdag kommer vi ta hand om mycket ris och fällda träd så därför vore vi tacksamma om någon/några kunde ta med släpkärra. Kan man själv inte kan vara med på röjdagen skulle vi uppskatta om det gick att låna någons släp. I övrigt så behövs det handkraft.

I år blir det INGEN korvgrillning vid lekplatsen p.g.a. rådande situation.

Tack för att Du vill hjälpa till och hålla vårt område fint!

Välkomna!