Skadegörelse

Hej!

Styrelsen har bestämt att all skadegörelse på föreningens allmänna ytor kommer att polisanmälas. Även eldningen på anslagstavlan på södra sophuset har polisanmälts. Den händelsen hade kunnat sluta riktigt illa.

Örtagården är ett fantastiskt område en bra bit utanför stan, så lösningen bör finnas genom att vi pratar med våra egna barn och håller extra koll.