Sopning av gator

Vecka 16 kommer gatorna att sopas i området och för bästa resultat vore det bra om alla sopar ut gruset från kanten av vägen utefter sin fastighet samt ut från stenlagda/asfalterade uppfarter.