Sjunkhål mellan Malörtsvägen och Rosmasrinvägen

Vi vill be er låta grillgallret som nu ligger på marken på kullen mellan Malörtsvägen och Rosmarinvägen ligga kvar där det ligger.

Det ligger som skydd över ett sjunkhål som är fyllt provisoriskt och kommer att fyllas mer permanent under våren.