Bygglov mast

Bygglov för masten som skulle byggas angränsande till Örtagården har avslagits. Stadsbyggnadsförvaltningen skriver ytterligare att "det borde gå att hitta en lämpligare placering längre från bebyggelsen då det finns ett allmänt intresse att mobiltäckningen förbättras."

Bedömning

Beslut