Bygglov till radiomast ute på remiss

Net4Mobility har ansökt om bygglov för en 66 m hög radiomast i skogen i nära anslutning till er samfällighet.

Placeringen av radiomasten är enligt nedan karta.

Om ni tycker att det är något fel att en 66m hög radiomast placeras så nära Örtagården bör ni ge ett yttrande i frågan till Byggnadsnämnden i Västerås senast 2018-11-21 via antingen mail till

byggnadsnamnden@vasteras.se

eller via brev till

Västerås Stad
Byggnadsnämnden
Stadshuset
721 87 Västerås

Viktigt att märka yttrandet med ärendenummer:

BY 2017-001394

Länk till utskick och karta