Uppdaterad information om höstens vägarbeten

Tisdagen den 18/9 kommer Södra infarten och Norra infarten att asfalteras. Framkomligheten kommer att vara begränsad. Vi ber er ha överseende med detta.

Ni kommer att kunna ta er fram på vägarna hela dagen, hela vägbredden asfalterats inte samtidigt utan en sida i taget.

Styrelsen