Strul med TV3, 5 och 7

Nu fungerar återigen TV3, 5 & 7.

Dock är dekodern till Eurosport på reparation. Det var den som orsakade att de övriga kanalerna försvann då säkringen löste ut.

2017-09-17: Nu fungerar alla kanaler igen