Information om vägarbete

Under hösten kommer NCC att laga och asfaltera om båda våra infarter. Därför kommer framkomligheten att vara begränsad och vi ber er ha överseende med detta.

Med vänliga hälsningar, styrelsen