Uppdatering angående problem med analog tv.

Leveransen för nya dekodrar har upprepade gånger skjutits framåt i tiden. Nu ska äntligen alla analoga TV-kanaler fungera igen. Gör gärna en ny kanal-sökning.