Artiklar

RÖJDAG den 22 sep kl. 10-12

Samlingsplats, i vanlig ordning, vid pumpstationen i närheten av farthindret vid stigen som korsar Östra Bärbyvägen. Vi jobbar i 2h, därefter bjuds det på sedvanlig korvgrillning vid lekplatsen. Hoppas vi blir extra många denna gång så vi kan hjälpas åt att hålla fint i området.

Läs mer...

Röjdag

Röjdagen blir den 22:a september klockan 10 - 12:00. Därefter bjuds på korvgrillning vid lekplatsen!

Läs mer...

Gatubelysningen

Tyvärr har samtliga säkringar för gatubelysningen löst ut. Felsökning pågår.

Läs mer...

Belysning

Gatubelysningen fungerar inte till 100% idag. Detta beror på att 5st lampor/armaturer är trasiga och ska bytas ut samt att ca var 3:e lampa inte lyser pga okänt fel.

Läs mer...

Röjdag

28 april kl. 10-12 Vi samlas vid containern som står vid stigen mellan Kamomillvägen och Malörtsvägen kl. 10. Klockan 12 blir det korvgrillning vid lekplatsen.

Läs mer...

Skadegörelse

Hej! Styrelsen har bestämt att all skadegörelse på föreningens allmänna ytor kommer att polisanmälas. Även eldningen på anslagstavlan på södra sophuset har polisanmälts. Den händelsen hade kunnat sluta riktigt illa. Örtagården är ett fantastiskt område en bra bit utanför stan, så lösningen bör finnas genom att vi pratar med våra egna barn och håller extra koll.

Läs mer...

Sopning av gator

Vecka 16 kommer gatorna att sopas i området och för bästa resultat vore det bra om alla sopar ut gruset från kanten av vägen utefter sin fastighet samt ut från stenlagda/asfalterade uppfarter.

Läs mer...

Protokoll stämma 2019

Stämmoprotokoll finns nu tillgängligt.

Läs mer...

Stämman 2019

Välkommen till Stämman 2019. I denna artikel finner ni information om stämman.

Läs mer...

Sjunkhål mellan Malörtsvägen och Rosmasrinvägen

Vi vill be er låta grillgallret som nu ligger på marken på kullen mellan Malörtsvägen och Rosmarinvägen ligga kvar där det ligger. Det ligger som skydd över ett sjunkhål som är fyllt provisoriskt och kommer att fyllas mer permanent under våren.

Läs mer...

Bygglov mast

Bygglov för masten som skulle byggas angränsande till Örtagården har avslagits.

Läs mer...

Bygglov till radiomast ute på remiss

Net4Mobility har ansökt om bygglov för en 66 m hög radiomast i skogen i nära anslutning till er samfällighet.

Läs mer...

Röjdag

Idag har vi röjt på många ställen och fått fint i vårt område. Tack alla som bidrog med hästkraft, maskinkraft och muskelkraft!

Läs mer...

Uppdaterad information om höstens vägarbeten

Tisdagen den 18/9 kommer Södra infarten och Norra infarten att asfalteras. Framkomligheten kommer att vara begränsad. Vi ber er ha överseende med detta.

Läs mer...

Strul med TV3, 5 och 7

Nu fungerar alla kanaler igen.

Läs mer...

Felsökning TV3, 5 och 7

Felsökning om varför TV3, 5 och 7 inte fungerar påbörjas idag. Vi återkommer med statusrapport så fort vi vet mera.

Läs mer...

Röjdag 23/9 - 2018

Hoppas att du kommer på vår gemensamma röjdag! Vi samlas vid containern som står vid stigen mellan Kamomillvägen och Malörtsvägen kl.10 och håller på till kl.12.

Läs mer...

Information om vattenläcka 180822

I morse upptäcktes en vattenläcka på grönområdet bakom Timjanvägen. Arbete pågår för att laga läckan. Imorgon, 180823, ungefär mellan 9-12 kommer vattnet att vara avstängt. Tappa gärna upp vatten så ni har under dagen.

Läs mer...

Information om vägarbete

Under hösten kommer NCC att laga och asfaltera om båda våra infarter. Därför kommer framkomligheten att vara begränsad och vi ber er ha överseende med detta.

Läs mer...

Nu finns det kompostpåsar påfyllt i samtliga soprum

Nu finns det kompostpåsar påfyllt i samtliga soprum. Lastpallen står längs väggen på norra sophuset. Vore jättesnällt om någon kan hjälpa till och köra den till återbruket. Där står även en reklamskylt kvar sedan fotbollsklubben annonserade om julgranar i vintras. Någon som har bra kontakt med dem och kan höra om de kan komma och hämta den alternativ att någon på området kör även den till återbruket.

Läs mer...

Pump reparerad och återinstallerad

Nu är vår nya pump reparerad och återinstallerad i pumpgropen efter vårt senaste stopp. I samband med detta fick styrelsen möjlighet att titta på hur våra pumpar ser ut och hur de monteras.

Läs mer...

Information om påkörd lyktstolpe

Det kommer att ta tid innan lyktstolpen kan resas igen då väntetiden för att få tag i en grävmaskiner just nu är väldigt lång.

Läs mer...

Uppdatering angående problem med analog tv.

Leveransen för nya dekodrar har upprepade gånger skjutits framåt i tiden. Nu ska äntligen alla analoga TV-kanaler fungera igen. Gör gärna en ny kanal-sökning.

Läs mer...

Röjdag våren 2018

Påminner om vårens röjdag nu på söndag. Vi samlas vid containern som står vid stigen mellan Kamomillvägen och Malörtsvägen kl.10 och håller på till kl.12.

Läs mer...

Sopning av gator

Sopning av våra gator kommer att ske under nästa vecka.

Läs mer...

Problem med TV3

Just nu fungerar inte TV3. Ny dekorer är beställd och den beräknas komma v 18.

Läs mer...

Stämmobeslut 2018 kring TV-anläggningen

På årsstämman 2018 beslutades att det analoga TV-utbudet ska sägas upp hos distributören Sappa AB. Det nuvarande avtalet löper ut den 31/5, 2019.

Läs mer...

Tjälskador på våra vägar

Nu är våren här, tjälen går ur backen och då kan det hända saker med våra vägar. Två exempel är Rosmarinvägen där en brunn har rest sig och vi har fått nya hål vid infarten till Östrabärbyvägen.

Läs mer...

Stämmoprotokoll tillgängliga

Från måndagen den 9 april så finns protokoll från stämman tillgängliga på Kamomillvägen 10.

Läs mer...

Vårens röjdag 2018

Vårens röjdag kommer att vara 6/5 kl 10-12. Detaljer som vart vi röjer, placering av containrar och vart vi grillar korv meddelas senare. Hälsningar, styrelsen för Örtagårdens samfällighetsförening

Läs mer...

Stämman 2018

Välkommen till Stämman 2018. I denna artikel finner ni information om stämman.

Läs mer...

Ny hemsida och GDPR

Välkommen till vår nya hemsida! Läs mer om varför vi bytt ut dem samt hur GDPR påverkar hur vi distribuerar information inom föreningen.

Läs mer...

Om du flyttar

Om du tänker flytta från Örtagården måste du meddela styrelsen detta så att information och fakturor kan skickas till rätt person. Maila tidigare ägare och nya ägare till info@ortagarden.org

Läs mer...

Vid problem med TV

Har du problem med TV sändningen? Läs i så fall denna artikel innan ni kontaktar styrelsen.

Läs mer...